av黑人在线

av黑人在线

亦能消湿,去胸中冷气,辟山岚,解瘟疫尸鬼之气,尤善止心疼。 三月之后,自然颜色光润,精神健强,返老还童。

今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?故人有吐痰如清水者,用二陈消痰化痰之药,百无成功,乃服八味汤,而痰气之汹涌者顷刻即定,非心、肝、肾之痰用熟地之明验乎。

不识舍麦冬,又用何药可救耶?倘肾水有源,尚不至细流之尽断,虽外火焚烁,而渊泉有本,犹能浸润,不至死亡也。

盖补肾以生肾水,难为力,补肺以生肾水,易为功。今云热属气分,何以心主热气,而又能生血也哉?

亦有性不上升,而能上治头痛者,仲景头痛如破,用吴茱萸,此物速降,性不上头,然能降肝胃之寒,使不上充于头,此为治脏腑而经脉自治也。藕节中通,能行水,故用以行血分之湿热,而能清瘀血。

似吴羊而大角,角椭,出西方。 夫牛膝岂堕胎药哉,乃补损药也。

Leave a Reply